×

Zapis imen v telefonskem imeniku
 • Vprašanje:

  V dilemi sem, kako pravilno zapisati rabo imena in priimka v telefonskem imeniku. Navedla bom primere, sedaj pa me zanima vaše mnenje ali je to pravilno zapisano, da bi bilo poenoteno za celotni imenik.

  • vaše mnenje glede abecednega vrstnega reda, naprej priimek in nato ime,
  • ali je zapis mag. Novak Janez ustrezen? Ali bi bilo bolj pravilno, če bi zapisala najprej ime in nato priimek?

  mag. Novak Janez (vodja oddelka)................01-200-20-20
  Bedenk Tjaša........................01-200-20-21
  Cirar Miha.............................01-200-20-22
  Snoj Leopold.......................01-200-20-23


  Odgovor:

  Namen seznamov, v katerih so imena razvrščena po abecedi, je, da iskano ime hitro najdemo. Čeprav je v slovenščini pravilno zaporedje ime – priimek (Janez Novak), je v abecednih seznamih navada, da pišemo priimek pred imenom. Zamenjano zaporedje sestavin zato označimo z vejico, npr.:
  Canjkar, Stanko
  Cankar, Ivan
  Cankar, Izidor

  Če je ob imenu tudi akademski ali poklicni naziv, sledi priimku, npr.: Cankar, dr. Izidor.

  O tem tudi pravopisna pravila SP 2001, člen 41 in v predlogu novih pravopisnih pravil (Pravopis 8.0).

  Upoštevanje pravopisnih pravil je v tem primeru priporočljivo tudi zato, ker se lahko zgodi, da je priimek osebe enak kot rojstno ime, zato se nesporazumom izognemo z upoštevanjem te navade, tj.

  • Marko Damjan
  • Damjan, Marko

  V nekaterih jezikih je zaporedje zamenjano, npr. v kitajščini, korejščini, a tudi v bližnji madžarščini.

  Helena Dobrovoljc (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.