×

Izvor (koroškega) priimka »Wakounig« in povezava z »Bakovnik«
  • Vprašanje:

    Vljudno Vas prosim, če mi lahko podate etimološko razlago pogostega koroškega priimka Wakounig, katerega nosilci so večinoma Slovenci. Osebno sem skoraj prepričan, da je v zvezi s slovenskim priimkom Bakovnik (37 nosilcev, od tega 22 na Gorenjskem po podatkih statističnega urada (junij, 2021); domnevam tudi, da je priimek v zvezi z istoimenskim krajevnim imenom v neposredni okolici mesta Kamnik, s katerim danes tvori skupni mestni areal. Najlepša hvala za pomoč in želim Vam še naprej uspešno delo, polno izzivov, ki jih gotovo nikoli ne zmanjka.


    Odgovor:

    Priimek Wakounig razlagata koroška avtorja Anton in Tatjana Feinig v svojem slovarju priimkov na Koroškem iz vzdevka Lakovnik, izpeljanega iz narečnega pridevnika lakoven 'lakomen, požrešen'. Vzglasni W- odraža dvoustnični izgovor l-a pred srednjimi in zadnjimi samoglasniki (t.i. koroško in gorenjsko švapanje). Na Gorenjskem razširjeni priimek Bakovnik je zelo verjetno istega izvora kot Wakounig. Prav mogoče je, da je istega izvora tudi ime nekdanje vasice Bakovnik, ki je od leta 1934 del mesta Kamnik, leta 1817 pa je štela le 4 hiše, vendar bi odgovor na to vprašanje lahko podali šele ob vpogledu v starejše matične knjige in druge zgodovinske vire.

    Silvo Torkar (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.