×

Razlikovanje med glagoloma »opravičiti« in »upravičiti«
 • Vprašanje:

  Prosim za razlago besed: upravičen, opravičen.
  V šolo pošljemo opravičilo za otoka. Kaj pa v primeru, ko se nekdo upraviči/opraviči, ker ne more priti na sestanek?


  Odgovor:

  Nekatere besede -- imenujemo jih blizuzvočnice -- imajo podoben zapis in izgovor, a drugačen pomen. Ta je lahko povsem različen, kot je pri paru strmeti in stremeti, kjer prvi glagol pomeni 'nepremično gledati', drugi pa 'prizadevati si kaj doseči'. Lahko pa gre za pomensko sorodne besede, kot sta osvojiti in usvojiti, kar nekoliko otežuje odločanje za izraz, ki je v danih okoliščinah ustreznejši. Vendar si lahko vedno pomagamo z razlagami iz splošnega slovarja, kot je SSKJ2. Ta za opravičiti in upravičiti navaja naslednje (prepisane so zgolj razlage in po en zgled, celotni gesli si lahko ogledate na povezavah):

  opravičiti

  1. z navajanjem objektivnih vzrokov narediti, da je razumljivo, možno
   a) neizpolnjevanje obveznosti, zahteve: prišel ga je opravičit, ker ni mogel na sestanek
   b) kako ravnanje, vedenje: opravičil ga je, da jih zaradi bolezni ne more sprejeti
  2. z navajanjem vzrokov doseči, da preneha negativno mnenje o kom, čem: hotel ga je opravičiti pred nami, pa se mu ni posrečilo

  upravičiti

  1. imeti, navesti zadostne razloge za kaj: upravičiti ustanovitev podjetja
  2. z ravnanjem, dosežki dokazati pravico do česa: upravičil je svoj položaj

  Če zgornje razlage nekoliko poenostavimo in povežemo z vašim primerom, se opravičimo, ko podamo razloge, zakaj ne moremo priti na sestanek. Ti razlogi so lahko kakršnikoli, morajo pa biti skladno z gornjo razlago objektivni. Ali bo opravičilo sprejeto ali ne, je odvisno od tega, kaj je v določeni situaciji sprejemljiv razlog za odsotnost. Ko želimo svojo odsotnost s sestanka upravičiti, pa moramo pri tem navesti zadostne razloge; svojo odsotnost moramo torej ustrezno utemeljiti, argumentirati.

  Ko nekdo ne more priti na sestanek, se mora torej vnaprej opravičiti za odsotnost in zanjo navesti razlog. Ali bo upravičeno odsoten ali ne, pa je odvisno od tega, ali bodo navedeni razlogi tudi zadostni.

  Tina Lengar Verovnik (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.