×

Ali so besede »monitor«, »blog«, »fjord« izposojenke ali tujke?
 • Vprašanje:

  Ali so besede tipa monitor, blog, fjord izposojenke ali tujke?


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 (člen 161) prevzete besede deli na tujke ali izposojenke, ločnica med njimi pa je pisna prilagojenost besede slovenskemu izgovoru. Beseda je lahko hkrati eno in drugo, saj se zavedamo, da je prevzemanje proces, ki ga v različnih besedilnih tipih ali žanrih različno hitro uresničujemo. Npr. merske enote v strokovnih besedilih pogosteje uporabljajo kot tujke (nevton, ohm), v poljudni rabi pa podomačeno (njuton, om).

  Če je beseda v izvirni obliki enakopisna kot v slovenski podomačeni obliki (monitor, flord, blog), jo uvrščamo med izposojenke, enako velja za lastna imena (Berlin, London). O tem v SP 2001, člen 190:

  Tem imenom se pridružujejo tista, ki se pri nas izgovarjajo tako, kakor se pišejo: Berlin, London, Madrid, Padova.

  Ne glede na zapis namreč izgovarjamo enakopisne prevzete besede v skladu s slovenskimi fonemi in njihovimi variantami (alofoni).

  Zaradi slabe uzaveščenosti obeh terminov se je Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU odločila, da bo predlagala drugačen sistem delitve prevzetih besed, in sicer bo izhajala iz lastnosti, bistvene za pravopis: ali je beseda pisno podomačena, torej zapisana v skladu z izgovorom v slovenščini, ali ne. Tako je v predlogu novega pravopisnega poglavja o prevzemanju v Pravopisu 8.0 (člen 4) zapisano:

  Z vidika pisne podomačenosti ločimo
  a) nepodomačene zapise: adagio, brexit, new age; John, Molière, San Diego, Shakespeare, Tübingen;
  b) podomačene zapise: pica, pirsing, suši; Ezop, Kleopatra, Provansa, Singapur, Teksas, Varšava.

  Predlog je bil (sodeč po odzivih v javni razpravi, ki je potekala od marca do aprila 2021) sprejet z odobravanjem.

  Helena Dobrovoljc (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.