×

Imena zavodov in društev s pristavkom
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako z vidika ločil zapisovati imena zavodov in društev (oziroma stvarnih lastnih imen na splošno) s pristavkom. Primer je npr. zavod Maska, katerega polno ime vsebuje stalno (in registrirano) določilo zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, torej Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost:
  (1) Če uporabimo vejico, ali je potem druga vejica obvezna kot sicer pri pristavkih ali pa je na to smiselno gledati kot na enoto, zato druge vejice ni (tako kot je ne bi bilo v primeru: Roman Pes, moj najboljši prijatelj je že postal velika prodajna uspešnica). Oziroma ali gre pri odločitvi za rabo druge vejice za razliko v pomenu:
  a. Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, vabi na predstavitev nove knjige.
  b. Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost vabi na predstavitev nove knjige.
  (2) Če pa bi namesto vejice uporabili pomišljaj, se mi zdi, da dileme ni in da je možna rešitev samo: Maska – zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost vabi na predstavitev nove knjige.


  Odgovor:

  Za pristavek je značilno, da se nanaša na isti nanosnik kot beseda oz. zveza, ob kateri stoji. Vsebinsko gre za perifrazo, torej opis izhodiščnega pojma (osebe, pojava ...), pri katerem so izpostavljene za ta pojem (osebo, pojav ...) bistvene stvari. Skladenjsko ga določa dejstvo, da je od nanosnika in nadaljnjega besedila ločen z vejicama. Z vsebinskega vidika pa je lahko v besedilu bodisi izpuščen bodisi se s stalno rabo sčasoma osamosvoji in zamenja nanosnik (pogosteje se to dogaja z metaforičnimi pristavki, npr. zasavski orel namesto Primož Roglič). V vašem primeru gre za neobvezni del imena zavoda, ki je lahko tudi izpuščen, zato bi bilo besedilno ustrezno zapisati obe vejici:

  • Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, vabi na predstavitev nove knjige.

  Drugače je v primerih, ko natančnejša opredelitev sledi za pomišljajem. V tem primeru ima to ločilo vlogo vzpostavljanja pojasnjevalnega odnosa; nakazuje torej, da sledi pojasnilo, ki je bistveni oziroma sestavni del imena. Parafraziramo ga lahko kot Maska – (in sicer) zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost. V takem primeru drugega ločila res ni, vendar mora biti ime že v Poslovnem registru Slovenije zapisano zgolj v tej obliki. Zavod Maska ima v uradni obliki pristavčno vejico, obstajajo pa zavodi, društva ipd., ki imajo v uradnem imenu pomišljaje. V takih primerih končnega ločila seveda ni, saj je vse skupaj podobna celota, kot je naslov romana z vmesno vejico, ki ga navajate v svojem vprašanju. Npr.:

  • Člani YHD -- Društva za teorijo in kulturo hendikepa so danes v državni zbor skupaj s podpisi podpore vložili svoj predlog zakona o osebni asistenci.

  Tina Lengar Verovnik (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.