×

La Ciudad de México in njegovi prebivalci
 • Vprašanje:

  Kako poimenujemo glavno mesto Mehike po slovensko in kako njegove prebivalce?

  Če imamo že Novo mesto, bi lahko bilo tudi Mehiško mesto, tako kot se prevaja v angleščino.

  V primeru, da ohranjamo originalno ime mesta v španščini, kako je s partikulo 'La' in naglasom 'México'? Kako se ime sklanja?


  Odgovor:

  Zemljepisno lastno ime Ciudad de Mexico je že vključeno v slovar Slovenskega pravopisa 2001, in sicer brez člena, ki se ga izpušča tudi v mednarodni rabi, ohranja pa le v zelo formalnih besedilih:

  Ciudád de México -a ~ -a [sjudad de mehiko] m, zem. i. (ȃ ẹ̑) |glavno mesto Mehike|: v -u ~ -u
  ciudáddeméxiški -a -o (ȃẹ̑)

  Po SP 2001 imen mest ne domačimo in ne prevajamo, temveč jih puščamo v izvirni obliki (razen kjer je potrebna transkripcija iz druge pisave) (člen 183–197), izjema so tista mesta, ki imajo že uveljavljeno slovensko ustreznico, npr. Dunaj, Varšava, Benetke itd. Več o tem lahko preberete v odgovorih o zapisovanju imen Antigua, Provansa in Kampanija. Ime Ciudad de Mexico se sklanja v prvi in zadnji sestavini, torej rod. Ciudada de Mexica.

  Čeprav se po veljavnem SP 2001 opozarja na pomen diakritičnih znamenj na imenih (Ciudad de México), se je v rabi ta znamenja pogosto opuščalo. V predlogu novih pravil (Pravopis 8.0, člena 48 in 49) je izrecno opozorjeno na pomen ohranjanja diakritikov.

  V SP 2001 prebivalsko ime iz zemljepisnega imena Ciudad de Mexico ni tvorjeno. Glede na druga podobna večbesedna imena s predložnim desnim prilastkom, npr. Santiago de Cuba, Palma de Mallorca, Rio de Janeiro, sklepamo, da je mogoče prebivalsko ime tvoriti iz zemljepisnega imena kot celote (podredna tvorjenka) ali le prvega dela zemljepisnega imena, saj drugi del le pomensko dopolnjuje prvega:

  • Ciudaddemexičan [sjudáddemehičán] in Ciudaddemexičanka [sjudáddemehičánka] ali
  • Ciudadčan [sjudáčan] in Ciudadčanka [sjudáčanka].

  Pri tem moramo opozoriti, da so to le potencialna imena za prebivalce Ciudada de Mexica in jih v rabi ni mogoče zaslediti. (Glede na druga podobna poimenovanja in preprostost tvorbe bi bila pri tem morda bolj smiselna uporaba drugega para poimenovanj, torej Ciudadčan in Ciudadčanka.)
  Sicer pa je pri prebivalcih takih večbesednih zemljepisnih imen v rabi večinoma opisno ime, torej prebivalec Ciudada de Mexica. Če pa imamo težave že z rodilniško obliko imena, se mu lahko izognemo z dodatkom naselje, kraj, mesto ipd. – prebivalec mesta Ciudad de México.

  Urška Vranjek Ošlak, Peter Weiss (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.