×

Ime španskega kralja Felipeja
 • Vprašanje:

  Zanima me vaše stališče do sklanjanja španskega imena Felipe (princ in novi kralj). Pravopis na strani 90 in po paragrafu 780, 781 priporoča kot boljšo različico (primer Čašule, mogoče tudi Giuseppe) Felipe, Felipa (če jemljemo -e kot končnico, in ne kot del osnove (potem bi sklanjali Felipe, Felipeja, tako kot večina).

  Mogoče pa bi morali posloveniti ime in ga pisati kot kralja Filipa VI. (slovenjenje imen vladarjev), čeprav smo njegovega očeta vedno pisali kot Juana Karlosa (in ne Janeza Karla).


  Odgovor:

  Na vprašanje o slovenjenju imen vladarjev smo že odgovarjali: Tuja imena vladarjev: prevesti ali ne?

  Ime bodočega španskega kralja Felipeja VI. (Šestega) ostaja neposlovenjeno, sklanja pa se Felipe, Felipeja itd.

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (junij 2014)

  Dodatek k odgovoru:

  Na naš odgovor se je z nejevoljo odzvala gospa Ana Starešinič iz lektorske službe TV Slovenija, ki se sklicuje na pravopisna pravila (člen 177), po katerih se imena vladarjev in papežev podomačujejo (Elizabeta, Franc Jožef, Viktorija, Janez XXIII., Pij). To določilo je zelo ohlapno, saj so se že dolgo podomačevala tudi druga imena članov vladarskih družin, česar pravopisno pravilo niti ne omenja. Vendar pa je takega ravnanja v zadnjem času čedalje manj: nizozemska kraljica je bila Beatrix, zdajšnji nizozemski kralj je Willem-Alexander, španski kralj, ki je abdiciral, je Juan Carlos. Ovira pri podomačevanju je nenavadnost tujega imena, ki bi ga bilo težko podomačiti, ali prevelika domačnost in vsakdanjost podomačenega imena (prejšnji španski kralj bi s podomačenim imenom moral biti Janez ali Ivan Karel). Nekaj na podomačevanje imen vpliva tudi bližina konkretne vladarske hiše: imena članov habsburške družine so bila podomačena že ob rojstvu, kakega brazilskega cesarja pa sploh ne (npr. Pedro II.). Špansko kraljevo družino z imenom Filip VI. očitno jemljemo čedalje bolj za svojo.

  V uredniškem odboru svetovalnice smo v začetku junija ugotovili, da je v slovenščini danes precej neposlovenjenih imen tujih monarhov, saj se ti v javnem življenju pojavljajo že pred dejanjem kronanja – taki primeri so na primer španski prestolonaslednik Felipe, poznamo angleškega prestolonaslednika Charlesa in naslednjega Williama, njegovega brata Harryja in sina Georgea in podobno. Doslej je veljalo, da imamo poslovenjeno ime princa ali princese ipd. od njihovega rojstva. Sto let po sarajevskem atentatu posebej pogosto omenjeno je ime prestolonaslednika Franca Ferdinanda: kot prestolonaslednik je imel podomačeno ime in kot tak je bil ubit, zato sploh ni postal cesar.

  Gre za tri tipe imen vladarjev in njihovih sorodnikov:

  • imena, ki nimajo slovenske vzporednice, zato ohranjajo izvirno obliko (Beatrix),
  • imena, ki kljub slovenski vzporednici ohranjajo izvirno obliko (Juan Carlos),
  • imena v nizu podomačenih (Elizabeta II.).

  S podomačitvijo imena Felipe v Filip ne bi prekinili tradicije Filipov, kar je sicer dober argument, toda menili smo, da se s spremembo imena oteži identifikacija osebe, ki je bila še včeraj prestolonaslednik Felipe, danes pa je kralj Filip.

  S španskim kronanjem 19. junija 2014 je prišlo do preimenovanja iz Felipe v Filip, ki nima osnove v španščini (tam je ime dobilo le dodatek VI., tj. Šesti), hkrati pa uvaja v slovenščino popolno novost, ki je v nasvetu jezikovne svetovalnice, naj bi prestolonaslednik tudi kot kralj nosil ime Felipe, nismo predvideli. Moteče je, da ob podomačenem imenu Filip VI. ostane nepodomačeno ime njegove žene, kraljice Letizie (ne torej Leticije), kar ni prav nič dosledno: našim krajem je ob koncu prve svetovne vojne npr. vladal cesar Karel z ženo Cito.

  Zanimiv je sprejem imena Felipe ali Filip za novega španskega kralja v drugih jezikih: angleško in nemško ime sedanjega španskega kralja je Felipe VI. (ipd.) Španski. Na nemški Wikipediji je izrecno zapisano:

  • »Felipe VI. ... (nemška oblika Philipp VI. je v nasprotju z zgodovinskimi monarhi neobičajna).« (Philipp bi bil po slovensko Filip.)

  V kakem drugem jeziku pa je dobil ime Filip in tem se po skupni odločitvi lektorskih služb RTV Slovenija in Dela zdaj pridružuje tudi slovenščina. Ime nizozemskega kralja Willema-Alexandra ostaja neposlovenjeno, princ William pa bo ob kronanju postal Viljem: očitna neenakopravnost je zajela tudi evropske vladarske družine.

  Težko pa vlečemo vzporednice z imeni papežev, saj si ti izberejo ime šele, ko so za papeža izvoljeni, npr. Frančišek (prej Jorge Mario Bergoglio).

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (20. junija 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.