×

Prevajanje: imena oceanskih področij
 • Vprašanje:

  Pri prevodu besedila sem naletela na meni neznane besede in kolebam pri slovenskem izrazu. Gre za ocean, razdeljen po plasteh. Pasovi imajo v angleščini naslednja imena: epipelagic, mezopelagic, bathypelagic, abyssopelagic in hadopegic zone.

  V ribištvu uporabljajo besedo pelagično, zato sem prevedla v epipelagični, mezopelagični, batipelagični, abisopelagični in hadopelagični pas.

  Žal ne vem, kakšen je izvirni samostalnik -- epipelag ali epipelagic (morda je končnica ic pridevniška). Če gre za epipelag, bi lahko bilo epipelaški. Kaj priporočate?


  Odgovor:

  Angleški morfem -ic, ki prek latinščine izvira iz grškega -ikos, je seveda pridevniški. Vse tvorjenke, ki jih navajate, so (v sodobnem času nastali) pridevniki iz zloženk z drugim delom iz grškega pélagos »morje«. Tisto, kar je nad morjem, je po slovensko arhipelag, njegov pridevnik je v jezikovni rabi, sicer redko in ne tudi v jezikovnih priročnikih, potrjen v obliki arhipelaški. Po tem zgledu bi torej lahko prevajali epipelaški ipd., čemur bi sistemsko pritrjevali tudi pridevniki tipa biološki iz biologija in ne (oz. le zelo zastarelo) biologičen.

  Pomensko enakovrednost obeh tipov tvorjenk dokažemo s parom biblijskibibličen.

  Upoštevajoč dejstvo, da SSKJ že navaja pridevnik pelagičen in da se v novejšem času pridevniki, prevzeti iz angleških na -ic, nemških na -isch ali francoskih na -ique (ki izvirajo iz latinskih na -icus oz. grških na -ikos), v slovenščini podomačijo s priponskim obrazilom -ičen (npr. bazičen, anorektičen), s čimer se hkrati preprečijo premene na morfemskem šivu, ki bi besedo naredile težje povezljivo z motivirajočo (*baški, *anoreški), bi tudi za primere, o katerih sprašujete, svetovali tako, torej epipelagični ipd. Tako imenovana določna oblika je tu napisana namenoma, saj ti pridevniki verjetno opisujejo le vrste pojavov in ne njihovih lastnosti.

  Marko Snoj (julij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.