×

Podredne zloženke: »nanodelec«, »nanomaterial«, »nanosestavina«
 • Vprašanje:

  Kako je s pisanjem besede nano v primeru, ko ne gre za enote tipa nanometer, nanoamper: nano material, nano sestavina, nano delec -- skupaj ali narazen?


  Odgovor:

  Predpona nano.. nastopa kot prvi del podrednih zloženk in pomeni 'nanašajoč se na milijardinko'.

  V obstoječem SSKJ-ju so v ilustrativnem gradivu kot zgledi res navedene le merske enote (verjetno predvsem zaradi redke rabe v času nastajanja SSKJ-ja), v njegovi razširjeni in deloma dopolnjeni različici, ki bo izšla jeseni 2014, pa sta kot samostojni iztočnici zabeležena tudi nanodelec 'delec, velik od ene milijardinke do ene milijoninke' in nanometer 'dolžinska mera, milijardinka metra'.

  V SP 2001 je nanodelec že naveden kot samostojna iztočnica, najdemo pa ga tudi v ilustrativnem gradivu pri iztočnici nano.. Pravilen je torej zapis nanomaterial, nanodelec in nanosestavina, kar potrjuje tudi raba v sodobnih korpusih; npr. v korpusu Gigafida ima tako zapis nanodelec 1002 pojavitvi, zapis nano delec pa le 18 pojavitev.

  Nataša Gliha Komac (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.