×

Izvor priimka »Habič«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Habič


  Odgovor:

  Priimek Habič (1.1.2013 je bilo v RS 277 oseb s tem priimkom, od tega 236 v osrednjeslovenski statistični regiji) je nastal kot patronimik* iz krstnega imena Fabjan oz. njegove hipokoristične različice Fab oz. njegove poslovenjene različice Hab. Habič je torej 'Habov (Fabjanov) sin'.

  *patronimik = osebno ime (navadno priimek), izpeljan iz očetovega osebnega imena

  Silvo Torkar (september 2014)