×

Pisanje imen pisav: Times New Roman
 • Vprašanje:

  Ali pišemo imena pisav, npr. Times New Roman, Arial, z veliko ali z malo začetnico?


  Odgovor:

  Vrste pisav so v slovenščini pisane z malo začetnico (cirilica, bohoričica, dajnčiča, metelčica, minuskula, gajica …), a tuja imena pisav, ki jih uporabljamo v sodobnih računalniških urejevalnikih besedil, so stvarna lastna imena, zaščitene znamke, kar vodi k zapisu z veliko začetnico: Times New Roman, Arial

  V besedilih navadno srečujemo ta imena v značilnih lastnoimenskih skladenjskih položajih, to je kot imenovalne prilastke, zato imenski značaj tu ni vprašljiv:

  • Besedilo v telesu je izpisano v pisavi Arial.
  • Vsi naslovi in podnaslovi so napisani v pisavi Times New Roman velikosti 12.

  Res je ob pogosti rabe in izgubi lastnoimenskega značaja v slovenščini mogoče zaznati težnje po apelativizaciji teh imen, kakor kaže zgled:

  • Najboljša izbira je pisava tipa sans serif (arial, verdana, tahoma), vendar tudi pisava tipa serif (times new roman) zadostuje merilom berljivosti. (Življenje in tehnika 2006)

  Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.