×

Sklanjanje ime francoskega kraja »Honfleur«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno sklanja ime francoskega kraja Honfleur.


  Odgovor:

  A: Francoska lastna imena, ki se končujejo na pisni r, se pri pregibanju vedejo različno, in sicer:

  V tipu Chenier Cheniera [šenjé šenjêja] pisanega r ne izgovorimo. Samoglasniško govorno izglasje vpliva na podaljšavo osnove z j, ki je v zapisu ne označujemo: Nodier Nodiera [nodjé nodjêja], Daumier Daumiera [domjé domjêja].

  Imena tipa Honfleur Honfleurja [onflêr onflêrja] sklanjamo tako kot druga francoska imena (Pasteur Pasteurja [pastêr pastêrja]), kjer je pisani r tudi realizirani izglasni r, osnovo pa podaljšujemo tako v izreki kot v zapisu z j: Honfleur Honfleurja pred Honfleurjem. To velja tudi za občnoimenska poimenovanja, kot so npr. bellefleur, grandseigneur, valeur in podomačene različice belfler, gransenjer, valer.

  B: Francoska lastna imena, ki se končujejo na govorjeni r, delimo v dve skupini:

  Imena tipa Tesnière (z nemim e v izglasju) pregibamo na dva načina Tesnière Tesnièrja [tenjêr tenjêrja] in Tesnière Tesnièra [tenjêr tenjêra]: osnovno torej načeloma podaljšujemo z j, a to ni edina možnost.

  Imena tipa Flaubert (z nemim soglasnikom v izglasju, vendar z izgovorjenim r) sicer podaljšujejo osnovo z j v izreki, vendar tega ne zapisujemo: Flaubert Flauberta [flobêr flobêrja].

  Helena Dobrovoljc (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.