×

Katera oblika je pravilnejša: »Levant« ali »Levanta«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera oblika je pravilnejša: Levant ali Levanta?

  Moška oblika je npr. uporabljena v Slovenskem velikem leksikonu, zdi se mi tudi, da prevladuje v praksi (poizvedovanje v Gigafidi, tudi analogija z Orient), medtem ko žensko obliko zapovedujeta SSKJ in Slovenski pravopis.


  Odgovor:

  Pri zemljepisnem imenu Levant/Levanta lahko govorimo o dvojni normi: starejša slovenska oblika je ženskega spola (Levanta), o čemer pričajo starejši zapisi (npr. v korpusu starejših besedil IMP).

  V tej obliki (Levanta) ime ustrezno rabi prikazujejo tudi vsi slovenski normativni priročniki, nastali v 2. polovici 20. stoletja. Nekoliko se razlikujejo le razlage tega imena.

  Medtem ko so starejši priročniki (Glonarjev slovar (1936), oba povojna pravopisa) namesto imena Levanta priporočali slovensko zemljepisno ime Jutrovo, Jutrova dežela v pomenu 'dežele vzhodno od Sredozemskega morja' (enaka razlaga je tudi v SSKJ), pa je zadnji pravopis ime preveč posplošil na vse dežele ob Sredozemskem morju, kar ne drži. Danes naj bi regionalna opredelitev obsegala obale od Grčije do Egipta, kar pomeni, da imena tudi ne moremo izenačiti z Jutrovim.

  Sodobna jezikovna raba, pa tudi raba v drugih jezikih (sodeč po Wikipediji razen v češčini), se nagiba k imenu v moški obliki. Četudi veljavni normativni priročniki v skladu s starejšo normo govorijo o Levantu kot o imenu ženskega spola, je v korpusu Gigafida raba ženskega imena zelo redka. Z vidika sodobnih normativnih priročnikov zanjo pravzaprav nimamo potrditve v sodobnem gradivu.

  Natančen odgovor na vaše vprašanje je torej, da sta s slovničnega vidika pravilni obe obliki. Glede na razširjenost imena v moškem spolu, pa boste bolj nedvoumni, če jo boste uporabili tudi sami, torej Levant.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.