×

Izvor priimka »Merčnik«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Merčnik.


    Odgovor:

    Priimka Merčnik (156 oseb, od tega 73 v podravski statistični regiji) in njegova različica Meričnjak (33 oseb, Prekmurje) sta domnevno izpeljana s sestavljenim priponskim obrazilom -nik iz vodnega imena Merica, zapisanega tudi kot Mirica ali Murica, ki označuje opuščene rokave reke Mure.

    Silvo Torkar (april 2015)