×

Izvor besede »pameten«
 • Vprašanje:

  Zanima me etimološki izvor besede pameten.


  Odgovor:

  Pameten je tisti ki ima pamet, nespameten pa – če poenostavim – tisti, ki ni s pametjo. Ker nas ta odgovor zadovolji samo na pol, se moramo najprej vprašati po etimološkem pomenu besede pamet. V sorodni starocerkvenoslovanski besedi pamętь se kakor še v današnji ruski pamjat' in češki pamět' ohranja prvotnejši pomen 'spomin', ki je tudi etimološki, saj je ta slovanska beseda sestavljena iz predpone pa-, ki pomeni 'kasnejši' (in drugotno 'nepravi') – imamo jo npr. v paberek z etimološkim pomenom 'kar se kasneje pobere' – in *mętь v pomenu 'misel', ki je sorodna z latinsko mens 'misel' (to latinsko osnovo pri nas poznamo iz tujke mentalen). Slovanska beseda *pamętь 'spomin' je torej izvorno pomenila 'kasnejša misel'. V slovenščini (pa tudi hrvaščini in srbščini) se je prvotnejši pomen 'spomin' razvil v 'sposobnost dojemanja, razsojanja, ravnanja glede na izkušnje', torej 'pamet', skladno s pojmovanjem, da je prav spomin tisto, kar omogoča tako sposobnost. Etimološki pomen pridevnika pameten je torej 'tak, ki se spominja, ki ima dober spomin'.

  Podrobnejšo etimološko predstavitev si lahko preberete v Slovenskem etimološkem slovarju.

  Marko Snoj (april 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.