×

Zapis zloženke s sestavino »narodno..«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je pravilno:

  • Bil je narodnozaveden/narodno zaveden Slovenec.

  V SP namreč najdem:

  • národnozavéden -dna -o; bolj ~  biti ~

  in pri iztočnici

  • národno ozirn. prisl. (á) ~ mešano ozemlje; ~ zaveden.

  Odgovor:

  Kot kaže pravopis, sta pravilna oba zapisa.

  Če pišemo narazen, je beseda narodno prislov in (kot kažeta oba zgleda) odgovori na vprašanje: Kako? Na kakšen način zaveden? Na kakšen način mešano ozemlje? Skladenjsko (torej v stavku) nastopa poleg nakazanih položajev tudi kot določilo glagola (npr. Klekl je narodno budil Prekmurce, države so se narodno osamosvojile). Taka raba je v slovenščini pogostejša.

  Skupaj pišemo narodnozaveden, kadar želimo besedo uporabljati kot pridevnik. Pridevniška podredna zloženka je sicer besedotvorno zložena iz dveh samostojnih polnopomenskih enot podstave, pomensko pa jo pojasnjujemo kot en leksem: narodnozaveden pomeni 'zaveden z vidika narodne pripadnosti'. V našem primeru je pomen tega pridevnika prekriven z zgoraj opisano zvezo prislova in pridevnika. Lahko bi se sicer zgodilo, da bi se pomen enote narodnozaveden oddaljil od pomena posameznih enot (narodno zaveden).

  Kot pravi pridevnik narodnozaveden nastopa skladenjsko v značilnih pridevniških položajih v prilastkovni (atributivni) in povedkovodoločilni (predikativni) rabi: narodnozaveden človek; On je narodnozaveden. Poleg tega ga lahko stopnjujemo, kar govori o lastnostnem tipu pridevnika.

  O ločevanju med zvezami prislova in pridevnika ter pridevniškimi tvorjenkami lahko preberete nekaj tudi v slovenskih pravopisnih pravilih v členu 518, kjer je pokazano, da se taki pari lahko pomensko oddaljijo. V našem primeru pomenske diferenciacije še ni mogoče zaslediti.

  Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.