×

Velika začetnica in ime vzpetine »Homški hrib«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se piše homški hrib ali Homški hrib. Mislim, da se vzpetina sredi mengeškega polja imenuje Homec, vendar, ker je to poimenovanje prevzelo naselje, ki leži na južni strani vzpetine, se je za hrib s cerkvijo uveljavilo ime, Homški hrib.

  Prav tako imam pogosto težavo, kdaj pisati občina in kdaj Občina, kot npr. Občina Domžale, kot ime naslovnika


  Odgovor:

  Ime vzpetine, ki je kot osamelec na Mengeškem polju, se danes imenuje Homški hrib. Naselje, ki se je razprostrlo pod hribom, se imenuje Homec, čeprav že etimologija kaže na to, da je prvotno imenovanje Homec nastalo kot poimenovanje za griček. Vaše sklepanje je zato pravilno, saj se je zaradi pomenskega razlikovanja, potem ko so naselje poimenovali Homec, sekundarno pojavilo novo ime za griček: Homški hrib.

  O začetnici pri stvarnih imenih tipa Občina Domžale proti vrstnim poimenovanjem občina smo že pisali. Če vpišete v naš iskalnik besedo občina boste dobili odgovore, povezane s konkretnimi položaji rabe.

  Naj vendarle povzamem eno od izraženih misli:

  Zelo težko govorimo o različnem zapisu začetnice brez ustreznega sobesedila. V vašem primeru se morate torej odločiti, ali uporabljate imena v t. i. uradni obliki ali gre bolj za vrstna poimenovanja, ki jih pogosto uporabljamo tudi v množini (Ljubljanska, domžalska in kamniška občina so prepovedale plakatiranje povsod, razen na določenih mestih), brez imenovalnega prilastka ipd. Vsekakor je pomembno, da se ozirate na vrsto besedila, na kontekst, v katerem ta imena/poimenovanja uporabljate ...

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.