×

Raba trpne glagolske oblike
 • Vprašanje:

  Pišemo tekočina se hrani ali tekočino se hrani? Vem, da je boljše tekočino hranimo... ampak vseeno...


  Odgovor:

  Na vprašanje, ki ga v slovenistiki pogosto imenujemo kar »problem Urše Plut« in ki se loteva problematike osebka ob trpni glagolski obliki, smo v svetovalnici že odgovarjali.

  V knjižni slovenščini je bila zgradba Išče se Uršo Plut ali tekočino se hrani dolgo prepovedana kot rezultat vpliva tujih jezikov. Zato so slovenske slovnice od Breznika dalje opozarjale, da mora biti ob trpni glagolski obliki osebek v imenovalniku: tekočina se hrani. To pravilo je danes pogosto treba zaobiti, saj je lahko raba v primerih, kjer je osebek v imenovalniku lahko hkrati vršilec dejanja, dvoumna:

  Otrok se zaupa materi ... (1. otrok je zaupljiv do matere, 2. otroka so zaupali materi).

  Preberite še odgovor Kako je prav: Išče se Uršo Plus ali Išče se Urša Plut?

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.