×

Podčrtovanje stavčnih členov
 • Vprašanje:

  Kako podčrtamo besedo 'in' z znaki za stavčne člene?

  Primer: Pili so pomarančni sok IN jedli kruh.


  Odgovor:

  Po načelih, ki jih je v slovenistiki uvedel J. Toporišič, je in podčrtan tako, kot prikazuje spodnja slika. Vir: J. Toporišič, Nova slovenska skladnja, 1980.

  Podatkov o drugačnih načinih, ki jih morda uvajajo srednje- ali osnovnošolski učbeniki, žal nimamo.

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)


Prijavite se za odgovor