×

Ženska oblika samostalnika »geograf«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je pravilno poimenovanje geografinja ali geografka.


  Odgovor:

  V drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika najdemo tako geografko kot tudi geografinjo, ki je v prejšnji izdaji ni bilo. Preverjanje po korpusih izpričuje pogostejšo rabo poimenovanja geografinja, npr. zgodovinarka in geografinja, diplomirana geografinja ipd.

  Tudi Slovenski pravopis 2001 že navaja obe obliki, vendar v obeh primerih usmerja k zemljepiski, ki pa je v rabi zelo redko izpričana. Tudi v Standardni klasifikaciji poklicev Statističnega urada RS se uporabljata poimenovanji geograf, geografinja.

  Nataša Gliha Komac (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.