https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/984/navezovanje-na-samostalnik-srednjega-spola