Spoštovani.
V zadnjem času je število vprašanj o izvoru priimkov, ki jih ne moremo uvrstiti na področje t. i. hitrih jezikovnih intervencij, zaradi katerih smo svetovalnico »odprli«, naraslo prek obvladljive mere. Zato smo se odločili, da na tovrstna etimološka vprašanja, ki zahtevajo precej dodatnega dela in iskanja ter preverjanja po najrazličnejših virih, ne bomo več odgovarjali.
Podatke o priimkih ponujajo tudi nekateri etimološki slovarji oz. razprave, npr.

France Bezlaj: Etimološki slovar slovenskega jezika
France Bezlaj: Slovenska vodna imena
Dušan Čop: Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji
Marko Snoj: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen
... in drugi.
Morda pa se bomo odločili za etimološko svetovalnico, če seveda najdemo razumevanje financerja.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Uredništvo svetovalnice