×

Zapis pridevnikov na -ov/-ev oz. -in iz imen v stalnih besednih zvezah
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali pišemo sizifovo delo z veliko ali z malo začetnico? Ter zakaj z veliko/malo začetnico?

  Kako pa naj bi pisali Ohmov zakon in Pitagorov izrek? Ter zakaj je v Slovenskem pravopisu Pitagorov izrek z veliko začetnico, parkinsonova bolezen pa z malo začetnico. V čem je razlika?


  Odgovor:

  Pravopisna določila aktualnega Slovenskega pravopisa 2001 (SP 2001) pri reševanju te normativne zadrege niso enotna: kodifikacija v pravilih se razlikuje od slovarske aplikacije.

  V pravilih SP 2001 (členi 115, 158, 159) je določeno, da pišemo pridevnike na -ov/-ev oz. -in iz besed, pisanih z veliko začetnico, z veliko začetnico.

  Če ti pridevniki nastopajo v stalnih besednih zvezah s samostalnikom in izražajo vrstnost, jih pišemo z malo začetnico. Navadno gre za poimenovanja rastlin, bolezni, delov telesa in tehničnih izumov: kristusov trn, parkinsonova bolezen, adamovo jabolko, papinov lonec.

  Za nekatere kategorije takih zvez, ki označujejo duhovno last ali ki nastopajo v prenesenem pomenu, pravopis dopušča tudi zapis z veliko začetnico: pitagorov/Pitagorov izrek, damoklejev/Damoklejev meč ...

  V slovarju SP 2001 je uvedena enakovredna dvojnica: zapis bodisi z malo bodisi z veliko začetnico, ne glede na pomen zveze. Izjeme so kristusov trn, vidov ples, kolomonov žegen, marijini laski ipd.

  Če povzamem: uporabniki torej lahko sami presodijo o zapisu izbranega pridevnika.

  Razlika med Pitagorovim izrekom, Ohmovim zakonom in parkinsonovo boleznijo pa izvira iz zgoraj opisanih pravopisnih določil (duhovna last : vrsta bolezni). Celotna dikcija pravil dopušča tudi zapis pitagorov izrek (vrsta mat. izreka).

  Vprašanje neenotne kodifikacije bo seveda treba rešiti. Z ustanovitvijo pravopisne komisije se je začel proces prenove pravopisnih pravil. Med njenimi prednostnimi nalogami je tudi razrešitev vprašanja, ki ga zastavljate. Sodobna jezikovna raba namreč več kot deset let po izidu pravopisa potrjuje realizacijo določila iz pravopisnih pravil pri imenih rastlin, živali, delov telesa (kristusov trn, marijini laski; noetova barčica; evstahijeva cev). Po drugi strani pa ne pritrjuje zapisu z malo začetnico pri tehničnih izumih in izdelkih, ki jih uporabniki očitno težko ločijo od t. i. »duhovne lastnine« (papinov lonec proti Eratostenovo sito). V teh primerih se uporabniki nagibajo k zapisu z veliko začetnico. Vedno pa so z malo začetnico zapisani tisti pridevniki, pri katerih je stik s podstavnim imenom zaradi izreki ustrezajočega fonetičnega zapisa (knajpova kava < Kneipp, blagajev volčin < Blagay, alchajmerjeva bolezen < Alzheimer) izgubljen.

  To tematiko obravnava tudi Nataša Jakop v monografiji Pravopisna stikanja (2012), natančneje v prispevku Pisanje pridevnikov na -ov, -ev, -in iz lastnih imen.

  Helena Dobrovoljc (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.