×

O svetovalnici

Uredniški odbor

Od aprila 2014 ima svetovalnica uredniški odbor, ki ga sestavljamo Helena Dobrovoljc (moderatorka), Nataša Gliha Komac, Alenka Jelovšek, Mija Michelizza, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak in Peter Weiss. Na vprašanja odgovarjajo raziskovalci z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Iskanje po zbirki odgovorov

Na veliko vaših jezikovnih vprašanj smo že odgovorili in jih je mogoče najti s pomočjo iskalnika po odgovorih. Koristen pripomoček je tudi seznam ključnih besed. Pri iskanju ustreznih jezikovnih možnosti si lahko najprej pomagate s slovarji in priročniki, ki smo jih izdali na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani. Najdete jih na portalu Fran, kjer so predstavljena tudi pravopisna pravila.

Prijava in obvestila o spremembah v svetovalnici

Preden oddate novo vprašanje, se morate v svetovalnico prijaviti – lahko tudi prek družabnih omrežij. Prijava v sistem vam omogoča, da boste v nadaljevanju lahko določili tudi, če želite biti o novostih v Jezikovni svetovalnici obveščeni. V svojem profilu pod razdelkom Nastavitve poiščite možnost E-pošta / Prijavi se na izvleček, kjer izberete možnost dnevnega ali tedenskega, tudi mesečnega poročila o novostih v svetovalnici.

Kako zastavite vprašanje?

Najprej preverite, če na vaše vprašanje morda že nismo odgovorili. Če ste še vedno v zadregi, nam lahko zastavite jezikovno vprašanje s klikom na povezavo zastavi novo jezikovno vprašanje. Za ustreznejši odgovor moramo uporabnikom včasih zastaviti tudi dodatno vprašanje, zato je zaželeno, da vpišete svoj e‑naslov.

Odgovori

Odgovor boste lahko prebrali na tem spletnem naslovu v obdobju do treh tednov, če bomo presodili, da je tematika zanimiva za širši krog jezikovnih uporabnikov, in če je problem povezan z vrzeljo v kodifikaciji ali jezikovnem opisu. Pri nekaterih zadregah svetovanje ne more nadomestiti pogovora z lektorjem in celovitega jezikovnega pregleda. Če je bilo na podobno ali celo enako vprašanje v preteklih letih že odgovorjeno, bo vaše vprašanje prestavljeno v mapo »Neodgovorjeno«, namesto odgovora pa vas s povezavo napotimo na ustrezno mesto v svetovalnici ali na portalu Fran.

Terminološka vprašanja

Če imate konkretne poimenovalne težave z izbiro ustreznega izraza oz. termina ali s specifiko posamezne stroke, poiščite pomoč na Terminologišču, v razdelku Terminološko svetovanje.

Etimološka vprašanja

V svetovalnico dobivamo tudi precej etimoloških poizvedb, zlasti takih, ki se navezujejo na priimke. Ker je svetovanje namenjeno reševanju normativnih in splošnih jezikovnih zadreg, etimološka osvetlitev pa ne spada v ta okvir, na ta vprašanja odgovarjamo izjemoma.

Uporaba vprašanj

Vsebinska analiza posameznih vprašanj ponuja raziskovalcem slovenskega jezika pomembno zbirko podatkov, ki so potrebni za snovanje novih priročnikov, prilagojenih izrecno izraženim potrebam jezikovnih uporabnikov. Vaše vprašanje bo objavljeno na spletni strani in uporabljeno pri analiziranju uporabniških zadreg in potreb.

Osebni podatki

Na portalu ne objavljamo besedil, v katerih so navedena imena tretjih oseb in ki jih ni mogoče anonimizirati.

Licenčni pogoji

Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Navajanje

Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, http://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2016.