https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/5917/spol-priimkov-ženskih-oseb-in-njihova-raba-v-besedilu-križnar-je-popeljala?loggedin=true