Podvprašanje:

Zanima me, ali je taka oblika citiranja primerna v tiskanih medijih?

Projekti, s katerimi smo začeli letos, so izredno raznoliki, razlaga sogovornica.

namesto

»Projekti, s katerimi smo začeli letos, so izredno raznoliki,« razlaga sogovornica.

Dopolnitev odgovora:

Vaše prvotno vprašanje sem očitno narobe razumela. Ker ste najprej navedli primera, v katerih citat sledi napovednemu stavku, nato pa "sporni" primer s citatom pred spremnim stavkom, sem bila prepričana, da vas zanima, ali je ustrezno tudi tako zaporedje.

Zapis brez narekovajev ni pravopisno ustrezen. Mogoč je le v primeru, ko je citat zapisan v drugačnem tisku (polkrepko, ležeče) ali barvi, kar občasno zasledimo tudi v slovenskem tisku. Kadar je tipografija v obeh delih povedi enaka, pa izpust narekovajev ni ustrezen niti smiseln, saj bralec tako veliko težje razbere, kje se citat začne in kje konča.

Tina Lengar Verovnik (oktober 2016)