×

Dobesedni navedek in spremni stavek – mesto v povedi • Vprašanje:

  Zadnje čase se srečujem z 'novo' obliko citiranja v slovenskih časnikih, zato me zanima, ali je pravilno, ali gre zgolj za neko novo obliko (to obliko citiranja sem namreč pred kratkim zasledila v britanskih medijih).

  Ko sama citiram, uporabljam dve obliki:

  1. Joža je rekel: "Prišel sem domov."

  ali

  1. Joža je rekel, da je prišel domov.

  Nova oblika, ki sem jo zasledila, pa gre tako:

  Prišel sem domov, je povedal Joža.

  Zanima me, od kod izvira ta nova oblika citiranja, in ali je sploh pravilna – in zakaj je oz. ni.

  Odgovor:

  Oblika, po kateri sprašujete, je značilna za govorne medije, posebej za radio. Zvočni izjavi v informativnih ali drugih žanrih namreč pogosto sledi novinarjev oz. voditeljev spremni stavek ‒ in ne obratno, kot ugotavljate, da je običajno za pisna besedila. Le predvidevam lahko, da se je ta način prenesel v pisno novinarsko sporočanje zaradi ustvarjanja (nameravanega) učinka živosti in neposrednosti.

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2016) • Podvprašanje:

  Zanima me, ali je taka oblika citiranja primerna v tiskanih medijih?

  Projekti, s katerimi smo začeli letos, so izredno raznoliki, razlaga sogovornica.

  namesto

  »Projekti, s katerimi smo začeli letos, so izredno raznoliki,« razlaga sogovornica.


  Dopolnitev odgovora:

  Vaše prvotno vprašanje sem očitno narobe razumela. Ker ste najprej navedli primera, v katerih citat sledi napovednemu stavku, nato pa "sporni" primer s citatom pred spremnim stavkom, sem bila prepričana, da vas zanima, ali je ustrezno tudi tako zaporedje.

  Zapis brez narekovajev ni pravopisno ustrezen. Mogoč je le v primeru, ko je citat zapisan v drugačnem tisku (polkrepko, ležeče) ali barvi, kar občasno zasledimo tudi v slovenskem tisku. Kadar je tipografija v obeh delih povedi enaka, pa izpust narekovajev ni ustrezen niti smiseln, saj bralec tako veliko težje razbere, kje se citat začne in kje konča.

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2016)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.