×

Izvor priimkov »Aber« in »Drovenik«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Aber. Priimek je v Sloveniji zelo redek in o tem priimku skoraj nič ne najdem. Zanima pa me tudi izvor priimka Drovenik.


  Odgovor:

  Priimek Aber (16 oseb) ima žarišče na območju Slovenj Gradca. Bezlaj (Etimološki slovar slovenskega jezika, 2. knjiga, Ljubljana 1982) navaja občno ime ober 'velikan, orjak' in redek priimek Ober (8 oseb). Morda je Aber le pisna različica priimka Ober. Domnevo bi bilo mogoče preveriti le z rodoslovno raziskavo.

  Priimek Drovenik (75 oseb, od tega 65 v savinjski statistični regiji), je nastal verjetno s konverzijo iz toponima (prvotno gorskega imena) Drevenik v o. Rogaška Slatina. Pisni različici sta še priimka Drofenik (521 oseb, od tega 352 v savinjski regiji) in Trofenik (63 oseb).

  Silvo Torkar (avgust 2015)