×

Kako je prav: »pravzaprav« ali »prav za prav«?
 • Vprašanje:

  Po Franu naj bi se pač pisalo pravzaprav, to je, skupaj.

  Toda zdi se mi, da sem nekje zasledil, da po splošnem pravilu naj bi se sestavljenke, kot je sporna, pisale narazen, če je le mogoče. Za konkretno besedo (prav za prav oz. pravzaprav) pa sem menda pred kratkim slišal, da je pravilno, da se piše narazen (prav za prav).


  Odgovor:

  Členek pravzaprav je po nastanku sklop, tj. prvotna besedna zveza, ki je postala tako trdna, da so se njene prvine združile v eno besedo. Zato ga pišemo brez presledkov. Še občutenih sklopov je v jeziku kar nekaj, npr. čeprav, seveda, kajpada, dvanajst, bogve, neobčutenih pa še več, npr. danes, letos, itak, kljub itd.

  Marko Snoj (avgust 2015)