×

Izvor in izgovarjava besede »sonce«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor in izgovorjava besede solnce.

  Vem, da je to starinska oblika besede sonce. Zanima pa me kdaj se je pojavila oziroma opustila. Kar se izgovora tiče pa sem to vedno bral z glasom l, vendar sem se pred kratkim vprašal, če se morda ni izgovarjalo z u, kot sounce. To bi mi bilo tudi smiselno.


  Odgovor:

  Besedo sonce so nekako od sredine 19. stoletja pa vse do pravopisa iz leta 1935 zapisovali z etimološkim l, ki ga v tem času niso izgovarjali niti kot l niti kot . Izgovarjali so jo torej tako kot danes. Pred glasom n je v tej besedi nekdaj res stal l, ki pa je zaradi sledeče soglasniške skupine v večini naših narečij (tudi tistih, ki so še zlasti oblikovala knjižni jezik) izpadel, preden se je l pred soglasniki razvil v dvoustnični . V tistih narečjih, ki so l obdržala dlje, tj. do prehoda v , se je prek soṷnce razvilo današnje sunce, npr. v Rožu, v 16. stol. v Višnji Gori in še kje. Podrobneje o tem piše Ramovš v Historični gramatiki slovenskega jezika II, str. 39.

  Marko Snoj (avgust 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.