×

Izvor priimka »Velenšek«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Velenšek.


    Odgovor:

    Priimek Velenšek, ki je bil leta 1931 razširjen le v okolici Celja, izvira iz *Velenščak, ta pa zelo verjetno iz krajevnega imena Velenje. Če je domneva pravilna, je priimek prvotno označeval priseljenca iz Velenja.

    Marko Snoj (avgust 2015)