×

Razmerje med »zdaj« in »sedaj«
 • Vprašanje:

  Zame je ustreznejša beseda zdaj namesto sedaj.

  Glede besed poskus in poizkus pa imam težavo. Katera se Vam zdi boljša? Glede na okrnitev se- v z- pri sedaj in zdaj se nagibam k poskus, kjer se enako -iz- okrni v -s- pri poizkus in poskus.


  Odgovor:

  Krnitev pri sedaj in zdaj je starejši pojav, pisna dvojnica poskus in poizkus pa je motivirana z vidika drugih glasovnih procesov: gre za prilikovanje, podobno kot pri spustiti in izpustiti. Naši normativni priročniki že od SP 1962 usmerjajo uporabnike k rabi različice poskus, poskusiti – tako tudi SSKJ in zadnji pravopis.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)