×

Skladenjski vpliv besede »manj«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je pravilno:

  • Mlečni izdelki z manj maščob ali
  • Mlečni izdelki z manj maščobami ali
  • Mlečni izdelki z manj maščobe.

  Opažam, da se najpogosteje pojavljata prva in druga možnost.


  Odgovor:

  Če pojmujemo samostalnik maščoba kot snovni samostalnik, torej je neštevni, edninski, potem z rabo množine želimo izraziti, da gre za več vrst maščobe.

  • Ob samostalniku maščobe s števnim značajem uporabljamo izraz manj kot nedoločni števnik, torej ima pridevniško vlogo in samostalnik v zvezi z njim sklanjamo po običajni paradigmi – v orodniku (z manj maščobami).
  • Ob samostalniku maščoba s snovnim pomenom se izraz manj uporablja kot samostalnik srednjega spola, zato je samostalnik v zvezi z njim v rodilniku (z manj maščobe), kot je to značilno za zvezo dveh samostalnikov.

  Skladenjsko neustrezen je torej le prvi zgled.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)


Prijavite se za odgovor