×

Skladenjski vpliv besede »manj«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je pravilno:

  • Mlečni izdelki z manj maščob ali
  • Mlečni izdelki z manj maščobami ali
  • Mlečni izdelki z manj maščobe.

  Opažam, da se najpogosteje pojavljata prva in druga možnost.


  Odgovor:

  Če pojmujemo samostalnik maščoba kot snovni samostalnik, torej je neštevni, edninski, potem z rabo množine želimo izraziti, da gre za več vrst maščobe.

  • Ob samostalniku maščobe s števnim značajem uporabljamo izraz manj kot nedoločni števnik, torej ima pridevniško vlogo in samostalnik v zvezi z njim sklanjamo po običajni paradigmi – v orodniku (z manj maščobami).
  • Ob samostalniku maščoba s snovnim pomenom se izraz manj uporablja kot samostalnik srednjega spola, zato je samostalnik v zvezi z njim v rodilniku (z manj maščobe), kot je to značilno za zvezo dveh samostalnikov.

  Skladenjsko neustrezen je torej le prvi zgled.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.