×

Izbira ustrezne besedne zveze: »v luči« ali »v okviru«
 • Vprašanje:

  Prosil bi za razlago situacije, kjer nisem prepričan, ali naj se uporabi besedno zvezo v luči ali v okviru. Primer je naslednji:

  • V OKVIRU ponedeljkove razprave na seji predsedstva te obveščam o današnjem dogajanju v okolici stavbe.

  ali

  • V LUČI ponedeljkove razprave na seji predsedstva te obveščam o današnjem dogajanju v okolici stavbe.

  Še dodatna razlaga: na ponedeljkovi seji predsedstva določene organizacije je med drugim tekla razprava o vandalizmu v okolici stavbe, kjer ima organizacija prostore. Eden od članov organizacije je nato naslednji dan odgovorno osebo v organizaciji obvestil o dogajanju v okolici te stavbe.

  Prosil bi, če mi lahko poveste, katera besedna zveza je v tem primeru točna za uporabo in zakaj je to tako.


  Odgovor:

  Mislim, da ne prva ne druga zveza v konkretnem primeru in skladenjski razporeditvi izrazov ne odražata natančno tistega, kar ste želeli povedati:

  – kadar uporabljamo predložno zvezo v okviru, se pričakuje, da bomo določili pomenski, prostorski ali kak drug obseg povedanega (v okviru danih možnosti …),

  – kadar uporabimo predložno zvezo v luči, se pričakuje, da bomo povedali, s katerega/kakšnega vidika lahko ocenjujemo povedano oziroma naš odnos do tematike (njegovo pot je treba opazovati v luči izraženih načel …).

  Glede na to, da ste se pogovarjali o nekem dogodku v okolici (vandalizem) in da je treba ugotovitve posredovati, imate s slogovnega vidika veliko možnosti, npr.:

  V okviru ponedeljkove razprave je bilo rečeno …, zato te obveščam o današnjem dogajanju …

  • Obveščam te o današnjem dogajanju v okolici stavbe …
  • Glede na našo ponedeljkovo razpravo te obveščam o današnjem dogajanju v okolici stavbe …
  • Sklicujoč se na ponedeljkovo razpravo, te obveščam …

  Da bi bilo sporazumevanje pospremljeno s čim manj šumi oz. nerazumevanjem, bi pri tem nasvetu morali vedeti tudi: (1) ali oseba v razpravi ni bila udeležena in jo o njej obveščate, (2) ali osebo, ki je bila v ponedeljek prisotna in je obveščena, obveščate o novih dogodkih, (3) ali se v dopisu sklicujete na razpravo in želite k njej kaj dodati, podkrepiti povedano …

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.