×

Uporaba velikih črk pri zapisu priimka
 • Vprašanje:

  Ali lahko na poslovnem pismu napišem Mojca FLORJANC ali bi bilo bolj pravilno Mojca Florjanc?


  Odgovor:

  Vsekakor uporabimo male črke, torej Mojca Florjanc.

  Uporaba samo velikih črk za priimek je upravičena v primerih, ko moramo vpisati svoje podatke ročno v različne obrazce in tako bralcu olajšamo razumevanje. Da pa bi uporabljali samo velike črke pri strojnem pisanju, ni potrebno. V nekaterih okoljih je tak način označen tudi kot znak slabega sloga, včasih pa celo zavajajoče, zlasti pri nekaterih tujih priimkih, v katerih velika črka ni samo začetna, npr. McCartney, DeWitt.

  Na podobno vprašanje smo v svetovalnici že odgovorili: Same velike črke pri zapisu priimka

  Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (september 2015)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.