×

Uporaba velikih črk pri zapisu priimka
 • Vprašanje:

  Ali lahko na poslovnem pismu napišem Mojca FLORJANC ali bi bilo bolj pravilno Mojca Florjanc?


  Odgovor:

  Vsekakor uporabimo male črke, torej Mojca Florjanc.

  Uporaba samo velikih črk za priimek je upravičena v primerih, ko moramo vpisati svoje podatke ročno v različne obrazce in tako bralcu olajšamo razumevanje. Da pa bi uporabljali samo velike črke pri strojnem pisanju, ni potrebno. V nekaterih okoljih je tak način označen tudi kot znak slabega sloga, včasih pa celo zavajajoče, zlasti pri nekaterih tujih priimkih, v katerih velika črka ni samo začetna, npr. McCartney, DeWitt.

  Na podobno vprašanje smo v svetovalnici že odgovorili: Same velike črke pri zapisu priimka

  Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (september 2015)


Prijavite se za odgovor