×

Naj uporabljam raje »dalje« ali »naprej«?
 • Vprašanje:

  Beseda dalje proti besedi naprej. Nekako boljša se mi zdi uporaba besede naprej, tako da v svojih besedilih uporabljam kratico itn. (in tako naprej) namesto itd. (in tako dalje). Prednost besedi naprej proti besedi dalje pa dajem zato, ker je uporaba besede dalje nekoliko zamrla v pogovornem jeziku. Malokdo reče, recimo, Grem dalje, ampak marsikdo pa reče Grem naprej.

  Kakšno je vaše mnenje glede tega?


  Odgovor:

  Ocenjevanje leksike z vidika uporabnosti besede v vseh skladenjskih položajih se v slovenščini ne obnese najbolje. Če je beseda v jeziku že dolgo prisotna, je neizogibno, da se v posameznih položajih bolj utrdi, v drugih pa jo lahko nadomeščamo z bolj aktualnimi izrazi. Najbolj opazen je ta odnos na ravni sopomenskosti, ki ureja razmerja med domačim in prevzetim, npr.:

  • izposojeno besedo privaten v želji po slovenščini bližjem izrazu zamenjujemo z zaseben, težko pa bi spremenili izraz privatizacija;
  • izvorno hrvaško oz. srbsko bodočnost zamenjujemo s prihodnost, ohranjamo pa bodočo mamico ... ipd.

  Po logiki, ki ste jo opisali, bi morali zamenjati tudi izraze, ki se danes pojavljajo le še v redkih stalnih besednih zvezah, npr.: ne pride v poštev, saj poštev sam po sebi nima nobene funkcije več.

  Beseda dalje je res zastopana v jeziku precej redkeje kot naprej, ki se v slovenščini po podatkih besedilnega korpusa Gigafida uporablja kar sedemkrat pogosteje. Po drugi strani pa je v nekaterih stalnih besednih zvezah dalje bolj uveljavljen kot naprej, npr.:

  • življenje teče dalje (432) : življenje teče naprej (224)
  • od XY ure dalje (4220) : … od XY ure naprej (2475)

  Ne glede na pogostnost rabe sta z jezikoslovnega vidika primerni in enakovredni obe stalni besedni zvezi – in tako dalje (itd.) in in tako naprej (itn.).

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.