×

Kateri zapis je pravilen: »superživila« ali »super živila«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri zapis je pravilen: superživila ali super živila?


  Odgovor:

  Beseda superživilo še ni leksikografsko obravnavano, besedotvorno pa po določilih Slovenskega pravopisa 2001 pri tovrstnih tvorjenkah razlikujemo med zloženkami, ki jih lahko pišemo skupaj ali narazen (super bencin in superbencin), in med sestavljenkami, ki jih pišemo le skupaj (superstruktura). Razlikovanje med obema tvorjenkama izvira iz besedotvorne podstave: pri zloženkah imamo že v podstavi izraz super, ki ga uporabljamo v pomenu 'višji, visok, zelo', pri sestavljenkah pa izposojeno predponsko obrazilo super.. nadomešča nad.., čez..

  Vprašamo se lahko: zakaj potem v sestavljenkah predpono super.. sploh uporabljamo?

  Ker se je v rabi uveljavila zlasti v strokovnem jeziku, posamezni izrazi pa so v procesu determinologizacije postali del splošnega pogovornega jezika (supernova, superprevoden). Izraz superživilo je torej sestavljenka, zato jo pišemo skupaj.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.