×

Mala in velika začetnica pri javnih razpisih
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z veliko/malo začetnico pri zapisovanju javnih razpisov (ko »javni« ni prva beseda v povedi, seveda).

  Npr:

  Našteti so bili naslednji razpisi:

  • Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015;
  • Drugi javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013;
  • Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015.

  Odgovor:

  V besedilu, ki ga navajate kot ponazoritev vprašanja, je beseda javni pisana ustrezno, tj. z malo začetnico. K ustreznosti zapisa z malo začetnico nas navaja tudi dejstvo, da gre za izražanja vrste/tipa razpisa.

  Seveda dopuščam možnost, da bi bila zveza javni razpis uporabljena ne kot vrsta razpisa, temveč kot prvi del stvarnega lastnega imena, kar se navadno ne dogaja, saj se je uveljavilo, da se z zvezo javni razpis izrazi tip razpisa, drugi del pa prinaša ime razpisa (Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015), ki ima razlikovalno vlogo.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.