×

Izvor priimkov »Počič«, »Paučič« in »Žišt«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimkov Počič, Paučič in Žišt.


  Odgovor:

  Priimka Počič (50 oseb, od tega 31 pomurska stat. r.) in njegova različica Paučič (22 oseb, od tega 9 pomurska stat. r.) sta nastala s patronimičnim priponskim obrazilom -ič iz osebnega imena Pavel oz. njegove pomanjševalnice Pavc.

  Priimka Žišt (58 oseb) in njegova pisna različica Žist (47 oseb) imata žarišče nastanka zahodno od Slovenske Bistrice. Njegov izvor ni jasen, treba bi bilo poiskati zapise v starejših matičnih knjigah in drugih zgodovinskih virih.

  Silvo Torkar (september 2015)