×

Zanima me izvor priimka »Kampijut«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Kampijut.


    Odgovor:

    Priimka Kampijut (14 oseb) in njegova pisna različica Kampjut (20 oseb) sta furlanska priimka, ki sta nastala s konverzijo (brez izpeljave) iz zemljepisnega imena Campiutti di Flagogna (občina Forgaria na zahodu Videmske pokrajine). Campiutti je izpeljano z manjšalnico -ut iz krajevnega imena Cjampei (E. Costantini, Dizionario dei Cognomi del Friuli, Udine 2002).

    Silvo Torkar (september 2015)