×

Kako uporabljamo besedo »sram«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je stavek včasih si imel malo sramu pravilen.

  Meni zveni povsem pravilno, mož se zgraža in obenem smeji, ker ga še nikoli ni slišal.


  Odgovor:

  Beseda sram v slovenščini ne nastopa le v povedni rabi, torej ob glagolu biti (sram ga/jo je), torej v besednovrstni vlogi, ki jo Slovenska slovnica Jožeta Toporišiča imenuje povedkovnik, temveč je pogosto sram tudi samostalnik, kar pomeni, da ga lahko uporabljamo s predlogi in sklanjamo (biti brez sramu, rdeč od sramu), merimo (nekaj, malo, kanček sramu ...). V ta sklop se uvršča vaš zgled.

  Táko rabo s slovničnega vidika potrjuje tudi gradivo različnih v besedilih:

  • Imeti preveč občutka sramu je lahko zelo boleče za posameznika
  • nimate niti kančka sramu
  • imejte vsaj malo sramu
  • Bi pospravil svojo sobo, navrže malo sramu in krivde z retoričnim vprašanjem

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.