×

Pomensko razlikovanje med »predvsem« in »zlasti«
 • Vprašanje:

  Prosila bi vas za mnenje, ali sta izraza predvsem in zlasti enakovredna ali katerega uporabljamo prednostno.


  Odgovor:

  Oba izraza sta sopomenska in izražata, da je neka stvar po pomembnosti na prvem mestu glede na ostale:

  • Pritožujejo se zlasti/predvsem gostje, ki so nastanjeni v sobah, ki so obrnjene proti piranskemu mandraču.

  Vendar pa ima zlasti poleg besednovrstne umestitve med členke še eno besednovrstno vlogo, tj. prislov, kadar ga uporabljamo za izražanje visoke stopnje, kot je zapisano v SSKJ:

  • Zlasti bodite pozorni na knjigo in fotoaparat.

  Kadar torej uporabljamo zlasti ali predvsem v vlogi členka, sta enakovredna. Ne moremo pa uporabiti členka predvsem namesto zlasti, kadar nastopa zlasti v vlogi prislova.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)