×

Kako pišemo ime »Blejski vintgar«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno zapiše Blejski vintgar (Blejski vintgar ali Blejski Vintgar ali je pravilno samo poimenovanje Vintgar).


  Odgovor:

  Po pravilih za pisanje zemljepisnih imen v slovenščini je danes edini pravilni zapis Blejski vintgar, saj ne gre za naselbino, temveč za poimenovanje soteske v bližini vasi Gorje pri Bledu.

  Etimologija besede vintgar priča, da je prvotno označevala posest istoimenskega posestnika ob vstopu v Blejski vintgar (poimenovanega po bližnji gori Windegg). Lastno ime Vintgar se je poobčnoimenilo in začelo uporabljati v pomenu 'soteska', kasneje ga srečamo v poimenovanjih drugih podobnih sosesk, npr. Iški vintgar, Ribniški vintgar, Bistriški vintgar. Zavedajoč se navedenega, je sotesko ustrezno imenovati Blejski vintgar.

  Glede na zgodovino tega imena pa je razumljivo, da se sprašujete tudi o možnosti enobesednega poimenovanja (Vintgar). Gre za podoben problem kot pri Goriških brdih. Prvotno poimenovanje Brda se je nekoč nanašalo zgolj na pokrajino nad Gorico. Ko se je izoblikovala potreba, da se uradno poimenuje tudi druge slovenske pokrajine, npr. Koprska brda (oz. Šavrinska brda), je pridevnik goriški postal del uradnega imena Goriška brda, kar je sicer v prid poenotenju podobnih poimenovanj, okoliški prebivalci pa še vedno govorijo o Brdih. Tudi okoliški prebivalci Bleda svojo sotesko verjetno poimenujejo le Vintgar, kot je zapisano tudi na vseh smerokazih v okolici Bleda.

  Poimenovanje Vintgar je torej skrajšano ime iz Blejski vintgar. Skrajšana imena, ki so dovolj znana po celotnem slovenskem jezikovnem prostoru, da jih lahko nedvoumno uporabljamo po celotnem slovenskem jezikovnem področju, je dovoljeno skrajšana pisati tudi z veliko začetnico, npr. Brda (iz Goriška brda), Vintgar (iz Blejski vintgar), Barje (iz Ljubljansko barje).

  Helena Dobrovoljc, Marko Snoj (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.