×

Pisanje denarnih enot
 • Vprašanje:

  Zanima me, zapisovanje znaka za denarno enoto. Npr. ali je pravilen zapis $ 10 000 ali 10 000 $.


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 se glede pisanja znaka za denarne enote ni opredelil. Edino standardizacijsko napotilo je pravzaprav medinstitucionalni slogovni priročnik, ki ga kot napotilo uporabljajo slovenski prevajalci in pisci besedil v evropskih upravnih organih. Ta določa, da se znaki za denarne enote zapisujejo tako, da številu sledi nedeljivi presledek in oznaka EUR ali znak za evro, npr. 500 €.

  V priročniku še opozarjajo, da to pravilo velja v večini jezikov, razen v angleščini, irščini, latvijščini in malteščini, kjer se znak zapisuje pred količino (€ 500).

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.