×

Pomoč pri razumevanju določbe
 • Vprašanje:

  Prosim za pomoč pri razumevanju določbe, ki jo navajam:

  • Izstopna izjava mora biti osebno vročena direktorju družbe ter drugim družbenikom.

  Ali se to razume kot:

  1. izstopno izjavo vročam osebno samo direktorju družbe, ostalim družbenikom pa izjavo samo pošljem;

  2. izstopno izjavo vročam osebno vsem osebam (direktorju in vsem družbenikom)?

  Odgovor:

  Poved Izstopna izjava mora biti osebno vročena direktorju družbe ter drugim družbenikom nedvomno nalaga, da mora biti izstopna izjava vročena osebno vsem omenjenim, torej direktorju in drugim družbenikom.

  Slogovno je poved slaba le v rabi veznika ter namesto in.

  Marko Snoj (september 2015)


Prijavite se za odgovor