×

Sklanjanje imen »Zubac«, »Gradac«, »Goražde«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja srbski priimek Zubac (Zubca ali Zubaca...) v moški obliki in imena krajev, ki se končajo na -ac (npr. Gradac, Mojkovac) ter na -e (Goražde, Rožaje).


  Odgovor:

  Sklanjanje osebnih imen s hrvaškega in srbskega govornega področja je podvrženo enakim oblikospreminjevalnim zakonitostim kot pri slovenskih imenih. To pravilo določa že slovenski pravopis v členih 709, 717: Jakac Jakca Jakcu ..., ponazarja pa tudi pravopisni slovar z zgledi:

  • Gotovac Gotovca Gotovcu Gotovca pri Gotovcu z Gotovcem
  • Mokranjac Mokranjca Mokranjcu ...

  Enako velja za zemljepisna imena:

  • Pelješac Pelješca Pelješcu ...
  • Šabac Šabca Šabcu ...

  in tudi hrvaška oblika imena:

  • Karlovec, npr. Karlovac Karlovca ..., Gradac Gradca ..., Moljkovac Moljkovca ...

  Imena tipa Goradže, ki se končujejo na -e, sklanjamo po paradigmi za srednji spol, torej Jajce Jajca Jajcu ... in Goražde Goražda Goraždu ...

  Imena tipa Rožaje sklanjamo kot množinski samostalnik ženskega spola, npr. Jesenice, torej Rožaje Rožaj Rožajam Rožaje Rožajah Rožajami ...

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.