×

Kako pravilno zapisati »Triglavska sedmera jezera«?
 • Vprašanje:

  Kako pravilno zapisati: Sedmera jezera oz. t/Triglavska S/sedmera jezera?


  Odgovor:

  Med najbolj uveljavljenimi zapisi je vsekakor Triglavska jezera s pogosto različico Sedmera jezera, obstaja pa več drugih sopomenskih variant, ki soobstajajo že desetletja. O tem pričajo ne le različni enciklopedični priročniki, temveč tudi starejši strokovni in upravni zapisi, ki nam jih je posredoval Aleš Smrekar, soavtor monografije Dolina Triglavskih jezer, ki je izšla pred kratkim na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Avtorji so se odločili za uporabo izraza Triglavska jezera, priznavajo sicer obstoj različice Sedmera jezera, a se zaradi strokovne nejasnosti (npr. pravljična motiviranost števila sedem, raba ločilnega števnika, ki ga sicer uporabljamo za razlikovanje med vrstami ipd.) nagibajo k nedvoumnemu poimenovanju. Smrekar pri tem navaja tudi starejše vire, iz katerih je razvidno, da je bil števnik nekdaj zgolj občnoimenski dodatek k imenu, npr.:

  • Na podlagi Zakona o narodnih parkih (1959) je bil sprejet Odlok o razglasitvi Doline sedmerih jezer za narodni park (1961).
  • Dolina Triglavskih jezer (Belar 1907)
  • S tako razdelitvijo vodnih kotanj na jezera in mlake se strinja rabljeno ime Dolina sedmerih Triglavskih jezer (Ivan Gams)

  Po vsem napisanem zaključujem, da je najustreznejše poimenovanje Triglavska jezera, ob tem imenu obstajata različici Sedmera jezera in v rabi pogosta pogosta Sedmera triglavska jezera, čeprav se strokovnjaki raje odločajo za zapis Triglavska sedmera jezera (po načelu od širšega k ožjemu).

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.