×

Določna in nedoločna oblika pridevnika v časopisnem naslovu
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, zanima me, kako je pravilno (npr. v naslovu članka):

  Miha Zupanič najbolje uvrščeni član Judo kluba Bežigrad

  ali

  Miha Zupanič najbolje uvrščen član Judo kluba Bežigrad


  Odgovor:

  Oblika uvrščeni se ravna v danem primeru po pravilih besedilne določnosti, torej po logiki: V omari imam rdeč, moder in črn plašč, med vsemi mi je nabolj všeč rdeči.

  Skladenjsko-pomensko gre pri uvrščen za deležnik, npr. MZ je bil tokrat uvrščen na x. mesto, ki pa lahko nastopa tudi v pridevniškem pomenu in takrat navadno prevzame tudi za pridevnik tipičen skladenjski položaj, tj. levi prilastek, oz. pridobi možnost stopnjevanja (govorimo o izdeležniškem pridevniku): MZ je lahko bolje ali slabše uvrščen. V primeru, ki ga navajate, pa se pisec v naslovu sklicuje na predhodno dejstvo, da je MZ med vsemi uvrščenimi uvrščen najbolje, zato besedilnoskladenjski vidik narekuje uporabo določne oblike, ki daje izhodiščni obliki določnostno obrazilo -i oz. -ni.

  Polona Gantar (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.