×

Kako zapisati »betaglukan«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno zapisati betaglukan.

  Največkrat zasledim zapis z vezajem, redkeje se pojavljata tudi zapisa skupaj in narazen. V SNB najdem primer:

  • béta… prvi del zloženk (ẹ̑)

  ------------------------------------------------

  1. razvojen, nedokončan, nedovršen: betafaza; betaverzija
  2. med. ki se nanaša na označevanje položaja atoma ali atomske skupine v molekuli: betablokator; betakaroten – glej tudi béta E ↑béta

  Iz navedenega je moč razbrati, da je zapis z vezajem napačen.


  Odgovor:

  Zapis z vezajem seveda ni logičen, morda pa zadrega izvira iz (sicer ustreznega) zapisa β-glukan in so tu uporabniki pomešali funkcijo vezaja, ki povezuje kratice (UV-žarki), posebne znake itd. z besedo in priredno zložene besede. Zloženke z beta torej pišemo skupaj, z vezajem pa le v primeru, kadar izraz beta zapišemo z grško črko.

  Helena Dobrovoljc, Mojca Žagar Karer (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.