×

Kako pisati »Vzhodno partnerstvo«?
 • Vprašanje:

  Vljudno prosim za nasvet, ali je pravilnejše vzhodno partnerstvo ali Vzhodno partnerstvo.

  Raba niha: malo začetnico npr. uporabljajo institucije EU, časopisi, STA, velika začetnica pa je uporabljena na spletnih straneh slovenske vlade.

  To partnerstvo je sicer uradno največkrat opisano kot »pobuda« (za tesnejše sodelovanje med EU in njenimi šestimi vzhodnimi sosedami), vendar menim, da gre v resnici za stvarno lastno ime, tj. ime meddržavne zveze (ustanovljeno 9. maja 2009 z izjavo, na angl. strani Wikipedia označeno kot »medvladna organizacija«, pogosta besedna zveza je npr. vrh v/Vzhodnega partnerstva/države v/Vzhodnega partnerstva). To je tudi edino poimenovanje (ni poljudno, nadomestno ali skrajšano, za katerega pravopis predvideva, da se piše z malo začetnico), zato se mi zdi ustreznejše pisanje z veliko začetnico.

  Kakšno je vaše mnenje?


  Odgovor:

  Utemeljitev, ki jo kot poznavalka navajate, je vsekakor bolj naklonjena zapisu z veliko začetnico (Vzhodno partnerstvo, angl. Eastern Partnership), torej v pomenu 'meddržavna zveza/povezava'. Ko gre za uradno ustanovljeno iniciativo, ki ima določeno število članov/članic, ime, organizacijsko strukturo, jih moramo umestiti v isto pravopisno skupino kot Organizacijo severnoatlantskega sporazuma NATO (angl. North Atlantic Treaty Organisation), Partnerstvo za mir (angl. Partnership for Peace), Rdeči križ (angl. Red Cross) ipd.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.